2020-08-20 06:01Pressmeddelande

Duncan Kemp från Storuman är nominerad till Framtidens Musikpris

Det är nu klart vilka som är nominerade till Framtidens Musikpris 2020. En av de nominerade är Duncan Kemp från Storuman, nominerad i kategorin ”Enastående Pedagogisk Gärning”. Framtidens Musikpris är instiftat av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, och delas ut 17 september under en digital prisceremoni som sänds från Stallet i Stockholm.

Framtidens Musikpris är instiftat av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter för att uppmärksamma pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, ensembler och unga som tar initiativ inom musik och kultur.

Duncan Kemp är nominerad till Framtidens musikpris för arbetet med musikskolan kulturakademin 
Duncan Kemp från Storuman är i år nominerad till Framtidens Musikpris i kategorin ”Enastående Pedagogisk Gärning” som går till musiklärare, eldsjälar, organisationer eller skolor med ett nyskapande pedagogiskt koncept. Det kan vara allt från en gärning som har lokal betydelse till mer omfattande påverkan med positiv effekt på musiklivet.Efter kulturnedskärningar i Storuman startade Duncan Kemp musikskolan Kulturakademin och han har de senaste 20 åren stått för en unik kulturpedagogisk gärning. I fokus för Kulturakademins verksamhet är barnen och ungdomarna. Kulturakademin lägger stor vikt vid att jobba väldigt inkluderande i sin undervisning och i projekten med både nyanlända och med den samiska befolkning. Man har även lyckats integrera den lokala befolkningen då en väldigt stor andel av befolkningen har barn eller barnbarn som utövar musik och kultur på skolan.

Vi vill lyfta de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som bygger upp, upprätthåller och möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv. Vi sammanför branschen i ett pris som går till dem som idag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv, säger Anna Rydborg, förbundsordförande för Riksförbundet Unga Musikanter.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind invigningstalar vid prisceremonin
Vinnarna av Framtidens Musikpris presenteras och firas den 17 september med en digital prisceremoni som sänds från Stallet i Stockholm, med Kattis Ahlström som konferencier. Ceremonin inleds med ett tal av kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vi känner oss mycket hedrade över att Amanda Lind vill invigningstala på prisceremonin. Vi vill att Framtidens Musikpris ska bidra till allas rätt till musik och kultur, allas möjlighet att delta i kulturlivet och allas tillgänglighet att delta i det demokratiska föreningslivet. Vi hoppas och tror att Amanda Linds värdegrunder och visioner kan stärka prisets dignitet, säger Hanna Fred Ekman, producent för Framtidens Musikpris.  

Priset delas ut av RUM tillsammans med flera samarbetspartners, däribland Stim, Skap, Svensk Scenkonst, Symf, Sveriges Orkesterförbund, Lärarförbundet, Fst – Föreningen Svenska Tonsättare, Kulturskolerådet och SVUB – Sveriges Unga blåsare.


Om RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 35 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer. Föreningarna kan vara allt från en liten ensemble, kör, orkester eller dansgrupp till en stor elevförening på en musik- eller kulturskola. I RUMs verksamhet finns landslag som åker på turné på sommaren, Sveriges största musikfestival för barn och unga, MusikRUM, och varje år fler än 100 kurser på olika platser i landet.


Kontaktpersoner

Hanna Fred Ekman
Producent för Framtidens Musikpris samt Kommunikation- & Projektsamordnare
Hanna Fred Ekman