2020-09-17 14:45Pressmeddelande

Här är vinnarna av Framtidens Musikpris 2020

På torsdagen delades Framtidens Musikpris ut till fyra pristagare under en digital ceremoni på Stallet i Stockholm. Priset delas ut för att uppmärksamma de pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, ensembler och unga som tar initiativ inom musik och kultur. Årets vinnare är Peter ”Trumpeter” Svensson, Den Feministiska Musikbranschfesten, Choir Academy och Spinneriet. 

Framtidens Musikpris är ett pris tillägnat de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som bygger upp, upprätthåller och möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv. Priset delades ut på Stallet i Stockholm under torsdagseftermiddagen. Ceremonin inleddes med ett tal av kultur- och demokratiminister Amanda Lind och leddes av konferencier Kattis Ahlström. 

Tillsammans med samarbetsorganisationer och samarbetspartners vill vi uppmuntra och ge välförtjänt uppmärksamhet till de som arbetar för barns och ungas utveckling. Vi sammanför branschen i ett pris som går till dem som idag skapar möjlighet till ett rikt framtida musikliv, säger Anna Rydborg, förbundsordförande för Riksförbundet Unga Musikanter. 

Framtidens Musikpris är instiftat av RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, och delas ut i samarbete med tio andra nationella musik- och utbildningsorganisationer, bland annat STIM. Priset delas ut i fyra olika kategorier.

Vinnare Enastående pedagogisk gärning: Peter ”Trumpeter” Svensson 
I motiveringen står det att Peter ”Trumpeter” Svensson har inspirerat unga och lämnat stora avtryck som musikpedagog och läromedelsförfattare. Genom att implementera nutidens digitala hjälpmedel, som digitala trumset, digitala noter och övningsfiler, så moderniserar och anpassar han undervisningen på ett sätt som gör den mer lättillgänglig för eleverna. Med stor insikt om ljudbilden, och genom att delvis arbeta med hörlurar, skapar han en övningsmiljö som tar hänsyn till elevernas hörsel och underlättar deltagande för elever med eventuell neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Peter ”Trumpeter” Svensson tilldelas Framtidens Musikpris i kategorin Enastående pedagogisk gärning för att han med sprudlande spelglädje och musikalisk professionalism inspirerar och engagerar framtidens slagverkare.

Vinnare Nyskapande innovativt projekt: Den Feministiska Musikbranschfesten 
Den Feministiska Musikbranschfesten är unik i sitt slag med stor möjlighet att påverka musikbranschen i en jämställd riktning både i realtid och många år framöver. Det är ett modernt och högaktuellt initiativ som genererar både skaparlust och eftertanke. Genom att påverka musiklivet och de som arbetar där bidrar projektet till att dagens barn och unga i framtiden kan möta en bransch som är mer jämställd och jämlik. 

Den Feministiska Musikbranschfesten tilldelas Framtidens Musikpris i kategorin Nyskapande innovativt projekt för att den banar nya vägar mot ett professionellt musicerande för alla, oavsett genus.

Vinnare Bästa Ungdomsinitiativ: Choir Academy 
Choir Academy är ett fantastiskt ungdomsinitiativ av tre drivna och inspirerande gymnasieelever – Nora Caroline Källersjö, Clara Folkebo och James Lockowandt. I sitt initiativ lär de lustfyllt och pedagogiskt ut svenska barnsånger med tillhörande danssteg till barn och unga i främst multikulturella områden för att skapa integration genom sång och lek. Helt ideellt har de engagerat inte bara sig själva utan också volontärer, föräldrar och lärare som genom videoinstruktioner lärt ut sånger och danser till över 1000 barn runt om i Sverige. 

Choir Academy tilldelas Framtidens Musikpris i kategorin Bästa ungdomsinitiativ då det är ett initiativ som med musikens glädje och kraft vill hjälpa barn och unga, oavsett bakgrund, att känna sig välkomna och integrerade i den svenska kulturen. De verkar för att musiken ska skapa nya relationer, en lustfylld gemenskap och en trygg tillhörighet.

Vinnare Möjliggörare för ungas komponerande: Spinneriet Urban Musik  Spinneriet Urban Musik är en gediget sammansatt utbildning, helt tillägnad den urbana musiken. Utbildningen täcker musikskapandets olika praktiska moment och ger studenterna möjlighet att guidas i en riktning som stärker deras personliga, kreativa utveckling. Utbildningen och studenternas musikskapande har dessutom haft en positiv påverkan på kulturlivet i Malmö och, i ett större perspektiv, hela landet. 

Spinneriet Urban Musik tilldelas Framtidens Musikpris i kategorin Möjliggörare för ungas komponerande då de är en pedagogisk förebild vars metodik skapar fantastiska möjligheter för ungas komponerande och borde finnas på alla landets musikskolor och musikhögskolor. Det är en pedagogik där alla blir sedda och hörda.


Om RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

RUM är en ideell organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Förbundet är med sina 400 lokalföreningar och totalt 35 000 medlemmar över landet Sveriges tredje största ungdomsorganisation. Verksamheten består till exempel av kurser, konserter, workshops och festivaler, och RUM organiserar även Sveriges blåslandslag.


Kontaktpersoner

Hanna Fred Ekman
Producent för Framtidens Musikpris samt Kommunikation- & Projektsamordnare
Hanna Fred Ekman