2020-08-20 06:01Pressmeddelande

Två nominerade från Skåne till Framtidens Musikpris

Det är nu klart vilka som är nominerade till Framtidens Musikpris 2020. Två av de nominerade bidragen kommer från Skåne: ”Spinneriet Urban Musik”, nominerat i kategorin ”Möjliggörare för Ungas Komponerande” och Emma Arvidsson med sitt projekt ”Tonuari”. Priset Framtidens Musikpris är instiftat av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, och delas ut 17 september under en digital prisceremoni som sänds från Stallet i Stockholm.

Framtidens Musikpris är instiftat av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter för att uppmärksamma pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, ensembler och unga som tar initiativ inom musik och kultur.

Bland de nominerade i Framtidens Musikpris finns i år två bidrag från Skåne. Ett av bidragen är ”Spinneriet Urban Musik”, nominerat i Kategorin ”Möjliggörare för Ungas Komponerande”. Spinneriet Urban Musik är en unik mötesplats och en fantastisk grogrund för en gedigen musikkarriär, med fokus på hiphop-kulturens metoder och Community. Linjens pedagoger och handledare är själva verksamma artister och producenter och kan därigenom förmedla branschspecifika erfarenheter och har möjlighet att lyfta deltagarna till nästa nivå. Priset går till en eldsjäl, organisation, plattform eller innovation som inspirerat, uppmuntrat eller möjliggjort ungas komponerande, för att uppmärksamma dem eller det som öppnar portarna för ungas kreativitet och därigenom säkrar framtidens musik.

I kategorin ”Bästa Ungdomsinitiativ” är Emma Arvidsson nominerad med sitt projekt ”Tonuari” – en folkmusikworkshop som riktar sig till barn och unga för att öka ungas intresse för folkmusik samt öka den musikaliska verksamheten i de nordöstra delarna av Skåne. Priset går till projekt eller initiativ som initierats eller genomförts av eller med barn och unga. Det kan vara allt från konserter och festivaler till klubbar och föreningar och som innehåller en hög grad av ungas delaktighet.

Vi vill lyfta de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som bygger upp, upprätthåller och möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv. Vi sammanför branschen i ett pris som går till dem som idag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv, säger Anna Rydborg, förbundsordförande för Riksförbundet Unga Musikanter.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind invigningstalar vid prisceremonin
Vinnarna av Framtidens Musikpris presenteras och firas den 17 september med en digital prisceremoni som sänds från Stallet i Stockholm, med Kattis Ahlström som konferencier. Ceremonin inleds med ett tal av kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vi känner oss mycket hedrade över att Amanda Lind vill invigningstala på prisceremonin. Vi vill att Framtidens Musikpris ska bidra till allas rätt till musik och kultur, allas möjlighet att delta i kulturlivet och allas tillgänglighet att delta i det demokratiska föreningslivet. Vi hoppas och tror att Amanda Linds värdegrunder och visioner kan stärka prisets dignitet, säger Hanna Fred Ekman, producent för Framtidens Musikpris.

Priset delas ut av RUM tillsammans med flera samarbetspartners, däribland Stim, Skap, Svensk Scenkonst, Symf, Sveriges Orkesterförbund, Lärarförbundet, Fst – Föreningen Svenska Tonsättare, Kulturskolerådet och SVUB – Sveriges Unga blåsare.


Om RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 35 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer. Föreningarna kan vara allt från en liten ensemble, kör, orkester eller dansgrupp till en stor elevförening på en musik- eller kulturskola. I RUMs verksamhet finns landslag som åker på turné på sommaren, Sveriges största musikfestival för barn och unga, MusikRUM, och varje år fler än 100 kurser på olika platser i landet.


Kontaktpersoner

Hanna Fred Ekman
Producent för Framtidens Musikpris samt Kommunikation- & Projektsamordnare
Hanna Fred Ekman