2022-07-26 07:20Pressmeddelande

Unga stråktalanger från hela Norden samlas i Västra Götaland

Till helgen börjar Tónlek, en nordisk stråkvecka för barn och unga, i åldrarna 9–20 år, som spelar stråkinstrument. I år arrangeras Tónlek i Västra Götaland, närmare bestämt på Vara Folkhögskola. Veckan kommer innehålla orkesterspel, enskilda lektioner, konserter och mycket mer – allt med fokus på konst- och folkmusik.  

Den 31 juli–6 augusti arrangeras den nordiska stråkveckan Tónlek på Vara Folkhögskola, Västra Götaland. Stråkveckan är för barn och unga mellan 9–20 år som spelar stråkinstrument på vilken nivå som helst, och kommer innehålla allt från orkesterspel och konserter till häftiga möten och nya umgängen. För professionella stråkmusiker, stråklärare eller ackompanjatörer bjuder veckan på nätverkande med andra nordiska kollegor och samtal kring musicerande, konstnärlighet och pedagogik på hög nivå. 

Den här typen av arrangemang är viktiga för att förvalta och utveckla det nordiska musiknätverket och lämna över det till den unga generationen. Till Tónlek är alla välkomna, oavsett nivå. Genom musiken får deltagarna vänner och skapar nätverk över hela Norden. De lär sig av varandra och får förståelse för varandras språk och kulturer på ett roligt och inspirerande sätt, säger Hanna Hult Rosén, generalsekreterare på RUM. 

Huvudarrangörer och samarbetspartners gör veckan möjlig
Tónlek arrangeras av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med NYSS, Musik & Ungdom och Harpa International Music Academy. Bidragsgivare till veckan är Vara Folkhögskola, NUBF, Clara Lachmann stiftelse och KulturUngdom. Vill du läsa mer om Tónlek, vänligen besök RUM:s hemsida.

För intervjuer och mer information vänligen kontakta Therese Olsson Hugosson, Projektledare Tónlek 2022 | 076-841 63 90 | therese.hugosson@rum.se eller Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare RUM | 070-282 25 60 | hanna.hult.rosen@rum.se.


Om RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

RUM är en ideell organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Förbundet är med sina dryga 350 lokalföreningar och drygt 30 000 medlemmar över landet en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Verksamheten består till exempel av kurser, konserter, workshoppar och festivaler. RUM organiserar även spetsutbildningarna RUM:s Blåslandslag och RUM:s Stråklandslag

Kontaktpersoner

Hanna Hult Rosén
Generalsekreterare
Hanna Hult Rosén